Algemeen HAIKU

Haiku is een van oorsprong Japanse dichtvorm waarin het seizoensbeeld, de natuur en de gevoelens van de dichter(es) een belangrijke rol spelen. In het westen hoopt men deze vorm van poëzie steeds meer te doorgronden.
Hoewel er van de respectievelijk vijf-zeven-vijf regel afgeweken kan worden, zal de echte Haiku-dichter(es) de oorspronkelijke vorm zoveel mogelijk trachten te benaderen. Ze zijn van een persoonlijke waarde, een ets van het leven!


SENRYU

Senryu is de wat meer relativerende en vaak humoristische vorm van Haiku-schrijven. Net als bij Haiku is - het moment- wat de dichter(es) als belangrijk heeft ervaren, in een penseelstreek gevangen.TANKA

Tanka is de wat uitgebreidere vorm, waarin de natuur en het innerlijke beleven samengaan. Na de inleiding van het eerste gedeelte (vijf-zeven-vijf) van dit respectievelijk-vijf-zeven-vijf,zeven-zeven - vers, vindt
de uiteindelijke verrassing plaats in het tweede gedeelte.(zeven-zeven regel) Naar mijn bescheiden mening kan in dit vers, de dichter(es) het zijn, het innerlijke laten samensmelten met de natuurbelevenis.

Voor meer uitleg over bovenstaande dichtvormen, zie LINKS.