Publicaties

TITEL VAN DE HAIKU

KENMERK(EN)

pUBLICATIEJAAR

Wolken - ze wijken

1)

1996

De heldere nacht

2)

1995

In kilte gevangen

2)

1995

Een ijzige storm

5) 4)

1995

Dampende aarde

1)

1994

De vorm van het blad

4) 3) 2)

1995

Bloesem overal

1)

1996

De heldere beek

5)

1995

Gefilterd zonlicht

4) 2)

1995/97

Onstoffelijk nog

4) 2)

1995

Op de lantaarnpaal

1)

1996

De kruinen deinen

7)

1997

Telkens weer druppelt

2)

1997

De stroom voert ons mee

2)

1997

De Libel, roerloos

1)

1998

In een wolk van stof

1)

1998

Witroze bloesem

1)

1998

Genadeloos

1) 9)

2000

Het huis van destijds

9)

2000

Onder lantaarnlicht

9) 1)

2000/2002

Dit eindeloos bos

1)

2001

 

TITEL VAN DETANKA

KENMERK(EN)

PUBLICATIEJAAR

Mijn vingers volgen

1) 2)10)

1995/97

Ongemerkt rimpelt

6)

1995

Stemmen gemurmel

1)

1996

Schuimende golven

1)

1995

De veerboot vertrekt

1)

1996

Op eeuwenoude muren

1)

1995

Onophoudelijk

1)

1996

Stil drijft de schaduw

4)

1995

Onder het maanlicht

1)

1997

Jouw zwijgen

1)

1997

Ik herinner me

Dat vluchtig gebaar

1)

10)

2000

2002

Jaren verstrijken

11)

2003

Kijken naar vandaag

11)

2003

 

TITEL VAN DE HAIBUN

KENMERK(EN)

PUBLICATIEJAAR

Bij de oversteek

1) 11)

1996 / 2002

De poppen aan het dansen

8)

1998


Legenda:
††††††††††††††† 1) Vuursteen (tijdschrift)†††††††††††† †††††††††††††††

††††††††††††††† ††††††††††††††† 2) Kortheidshalve (tijdschrift)†††††††††††† ††††††††

††††††††††††††† ††††††††††††††† 3) Appel (tijdschrift)†††††††††††† †††††††††††††††

††††††††††††††† ††††††††††††††† 4) Cafecahier (bundel Leopold-stichting)

††††††††††††††† ††††††††††††††† 5) Het Nawoord is Lang (bundel ANV-Algem.Ned. Verbond)

††††††††††††††† ††††††††††††††† 6) Tussen twee oevers (bundel-Ned.Talige Tanka/Kyoka)

7) Spreeuwenagenda (kalender 1997)

8) Brabant Literair

9) Bundel HKN Aan ít woord.

10) Honderd dichters nr.5 (Internationaal Forum)

11) Honderd dichters nr.6 2002 (Internationaal Forum)